Jenni Klein

ITSEN KOHTAAMISTA TAITEEN TEKEMISEN VÄLITYKSELLÄ

Nimi: Jenni Klein
Syntymäaika: 1982
Asuinpaikka: Kuopio
Ammatti: Toimintaterapeutti sekä Keramiikka- ja lasimuotoilija (AMK)
Opiskelijana Espoon kuviksessa: 1987-2001

Kerro itsestäsi.

Herkästi uusista asioista innostuva, luova ideoija, innostuja, ei niin vakava, luonnollinen, eläytyvä, mahdollisuuksia ympärillään näkevä ihminen, jolla on aina pari mielenkiintoista projektia meneillään.

Edellinen alumnihaastateltava Laura Juslin kertoi teidän välisestä ystävyydestä ja opiskelusta Espoon kuvataidekoululla. Millaisia muistoja sinulla on tästä?

Yhteisen mielenkiinnon kohteen jakaminen parhaan lapsuuden ystäväni kanssa kuuluu yhtenä merkityksellisimpiin lapsuuden ja nuoruuden aikaisiin muistoihini. Saimme kokea ja jakaa taiteen äärellä paljon elämysrikkaita hetkiä. Muistikuvistani huokuu öljyvärin, mäntysuovan ja tärpätin tuoksua, kauniisti taipuvan siveltimen liikettä paksun akvarellipaperin pinnalla, kanamunakoteloiden värikkäitä kuoria suuressa vesisaavissa odottaen käsintehdyn paperin valmistusta, liisterin päällä taianomaisesti leikitteleviä marmorointikuvioita, maantuoksuisia ja punasavisia käsiä viileiden savikimpaleiden ympärillä sekä musteen värjäämiä kynnenalusia... muistoihini ovat myös piirtyneet taiteelliset tutkielmat, opintomatkat kansallisoopperan ihmeelliseen maailmaan ja keramiikkapajan joka keväiset raku-poltot pannukakkuineen.  

Millainen on ollut opintopolkusi Espoon kuvataidekoulun aikana sekä sen jälkeen?

Kuvataiteen perusopetuksen syventävien opintojen vaiheessa jatkoimme Lauran kanssa molemmat keramiikkatyöpajaan, jossa meille myönnettiin innostuksemme tähden ylimääräinen opintovuosi lopputöiden tekemistä varten. Keramiikkamateriaalin mahdollisuudet viehättivät minua niin, että aloitin vuonna 2003 opiskelemaan Kuopion muotoiluakatemiassa keramiikka- ja lasiosastolla. Tein opintojeni aikana hetken töitä saksalaisessa posliinitehtaassa muotoilijana, mutta oma mielenkiintoni ohjasi minua taiteellisempaan suuntaan ja minusta tuli valmistumiseni jälkeen kuvataiteen perusopetuksen opettaja Nilsiän kuvataidekoululle.

Samaan aikaan jatkoin omaa taidetyöskentelyä, puin ajatuksiani kuviksi ja muovasin kokemuksiani kolmiulotteisiksi muodoiksi. Tein uusia oivalluksia ja taide avasi minulle uuden ulottuvuuden, joka herätti kiinnostukseni taiteen terapeuttisen käytön mahdollisuuksiin ammatillisessa mielessä. Taideterapeutiksi ryhtyvällä on kuitenkin sääntöjen puitteissa pitkä tie edessään ja tällä tiellä yhä olen. Vuonna 2018 valmistuin toimintaterapeutiksi ja olen saanut ammatissani mahdollisuuden kohdata myös taiteen äärellä erilaisia kuntoutujia. Lisäksi taidemenetelmällisen ”Ensitaide®- Firts Art®- ryhmätoiminnan kautta, jonka perustimme ystäväni Riitta Wallen (psykoterapeutti/psykiatri) kanssa olemme saaneet mahdollisuuden tarjota elämänkriisin kohdanneille ihmisille keinon jäsentää kokemuksia taiteen avulla.

Ensitaide -First Art- taidemenetelmällisen ryhmätoiminnan antia. Kuva: Jenni Klein

Millaista työsi on?

Työskentelen tällä hetkellä erikoissairaanhoidossa ja työni pitää sisällään mm. eri-ikäisten ihmisten toimintamahdollisuuksien arviointia, moniammatillista yhteistyötä ja kuntoutusta. Toimintaterapeuttina pyrin edistämään yhdessä asiakkaani kanssa asiakkaani elämänlaatua, merkitykselliseen toimintaan ja arkeen liittyviä osallistumisen mahdollisuuksia. Taide, aistit ja merkitykselliset kokemukset ovat työssäni läsnä. Taide on tarjonnut esimerkiksi mahdollisuuksia kohtaamisille ja syventymisen hetkiä asiakkaalleni tärkeän asian äärellä niin kroonisen kivun, neurologian kuin vaikkapa mielen ja hyvinvoinnin saralla.

Millaisia taiteellisia ilmaisumuotoja itse suosit työssäsi? Mihin olet erikoistunut?

Savi on ilmaisuvoimallinen materiaali, joka kulkee yhä mukanani ja soveltuu erilaisine mahdollisuuksineen minua kiehtovien teemojen käsittelyyn. Metalligrafiikka on myös minulle rakas laji ja lisäksi minua kiehtovat omassa työssäni tilateosmaiset installaatiot ja kokonaisuudet.  

Millaisia vaikutuksia ihmiseen taideterapialla on?

Toimintaterapeutin näkökulmasta tarkasteltuna taiteen vaikutus ihmiseen on aina yksilöllistä. Merkitykset kietoutuvat ihmisen sisäiseen ja ulkoiseen kokemusmaailmaan ja taiteen käyttäminen toimintaterapiassa voi esimerkiksi merkitä mahdollisuutta tarkastella tunteita ja erilaisia kehollisia kokemuksia, oppia uutta ja laittaa liikkeelle prosesseja.

Onko sinulle jäänyt mieleen jokin asiakkaasi tekemä teos? Millainen se oli?

”Ensitaide®- Firts Art®- ryhmätoiminnassa asiakkaat toteuttivat sponttaanisti yhdessä erilaisista kukista sävähdyttävän asetelman, johon liittyi paljon tunnetta ja sittemmin helpotuksen kokemusta. Tämän teoksen muutosprosessia saimme seurata yhdessä koko taidetoimintajakson ajan.  

Onko työssäsi tärkeintä prosessi vai analysoidaanko valmista teosta yhdessä ihmisen kanssa? Millaisia asioita taideteos voi kertoa ihmisestä?

Mielestäni ihmisen omat ajatukset sekä taidetyöskentelyn aikana heränneet kokemukset ovat kiinnostavampia. Valmiin teoksen ääressä pysähdyn asiakkaan kanssa yhdessä kuulemaan niitä asioita, joita hän haluaa itse tuoda esille. Näitä voivat olla niin tunteisiin liittyvät kokemukset kuin vaikkapa käden hienomotoriseen käyttämiseen liittyvät havainnot.

"Mielestäni kaikella aistitoiminnalla, sisältäen värien kokemisen ja niiden avulla tapahtuvalla ilmaisulla on vahva yhteys ihmisen ytimeen." Kuva: Jenni Klein

Onko väreillä yhteys ihmisen psyykkeeseen? Voiko niistä päätellä ihmisen mielenterveydestä?

Mielestäni kaikella aistitoiminnalla, sisältäen värien kokemisen ja niiden avulla tapahtuvalla ilmaisulla on vahva yhteys ihmisen ytimeen. Yleisestihän ottaen väreillä voidaan esimerkiksi ilmaista erilaisissa kulttuureissa moninaisia asioita, värejä käytetään mainoksissa mielikuvien rakentamisessa ja vapaa-ajalla tunnelmien luomisessa. Taidetyöskentelyssä jokainen kuitenkin asettaa itse käyttämilleen väreilleen omat yksilölliset merkityksensä ja tulkitsee niitä ainutkertaisista lähtökohdistaan käsin.

Kertoisitko hieman opiskelustasi Espoon kuvataidekoululla? Oliko sinulla erityisiä kiinnostuksenkohteita?

Olin kiinnostunut monipuolisesti kaikesta taiteesta ja tähän Espoon kuvataidekoulu tarjosi minulle loistavat puitteet. Savityöt taisivat olla kuitenkin kaikkein mieluisinta minulle, jopa niin, että kävin kaivamassa lisää savea läheiseltä pellolta keramiikkatöideni materiaaliksi.

Miten taidekoulussa opiskelu vaikutti uravalintaasi vai vaikuttiko ollenkaan?

Taide on ollut aina merkityksellinen osa minua, en osaisi kuvitella elämää tai uraa ilman taidetta. Opiskelu taidekoulussa on vahvistanut itseäni.

Jos sinusta tulisi yhtäkkiä Espoon kuvataidekoulun opettaja, millaisia asioita haluaisit opettaa pienille taideharrastajille?

Haluaisin tarjota elämysrikkaita taidehetkiä ja välittää kokemuksen siitä, että jokaisella on oikeus tulla kuulluksi ja nähdyksi omana arvokkaana itsenään. Tähän taide antaa äärettömän hienon mahdollisuuden.